P-študija Liljana Ožbot s.p. 

Male Žablje 76A, Male Žablje, 5263 Dobravlje
+386 41 728 518
E info@vk54.si
Davčna številka : SI75562111
Matična številka :  3127583000